El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta del titular de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, els criteris per tal de que l’Executiu pugui declarar un sector o activitat com a sector d’interès nacional en el marc de la pandèmia del SARS-CoV-2. El Govern, d’acord a la voluntat d’afavorir la salut dels residents a Andorra, així com per potenciar el creixement econòmic, ha establert els criteris i requisits per tal que una activitat o sector pugui ser considerat d’interès nacional.

Els requisits per tal que un sector pugui ser considerat Sector d’Interès Nacional avaluen l’impacte del sector en la salut, societat i l’economia andorrana d’acord als criteris següents:

–       El sector ha de tenir un fort impacte en la salut, el benestar i la cohesió de les persones i del país.

–       El sector ha de tenir Impacte en el desenvolupament econòmic del país.

–       El sector ha d’estar clarament alineat amb els objectius de l’Horitzó 2023 o ser declarats estratègics en el projecte de diversificació econòmica del país o tenir un impacte positiu en la taxa d’ocupació de la població.

–       El sector ha de veure reforçat el seu posicionament en l’àmbit internacional.

D’aquesta manera, serà considerat Sector d’Interès Nacional aquell que impacti favorablement en la salut de les persones i la cohesió social, en el creixement econòmic i el posicionament internacional d’Andorra, quan es doni compliment als requeriments establerts i s’aprovi pels organismes pertinents.

Així mateix, tenint en compte la situació d’emergència sanitària en què s’aproven els criteris, s’hi inclou com a requisit que l’activitat o sector que aspiri a ser declarada d’interès nacional hagi de regular en un pla gradual el seu funcionament segons la intensitat de la pandèmia. És a dir, es requereix el disseny d’un marc operacional segons el risc de la pandèmia, facilitant així la seva adaptació a l’evolució d’aquesta.