El Govern aprova els criteris per declarar un sector o activitat d’interès nacional

El consell de ministres, a proposta del titular de la cartera de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, va aprovar ahir els criteris per tal que l’executiu pugui declarar un sector o activitat d’interès nacional en el marc de la pandèmia. L’acord té la voluntat d’afavorir la salut dels residents a Andorra, així com potenciar el creixement econòmic. Els requisits per tal que un sector pugui ser considerat sector d’interès nacional avaluen l’impacte del sector en la salut, la societat i l’economia andorrana.

Segons aquests criteris serà considerat sector d’interès nacional aquell que impacti favorablement en la salut de les persones i la cohesió social, en el creixement econòmic i el posicionament internacional d’Andorra, quan es doni compliment als requeriments establerts i s’aprovi pels organismes pertinents.

Així mateix, tenint en compte la situació d’emergència sanitària en què s’aproven els criteris, s’hi inclou com a requisit que l’activitat o sector que aspiri a ser declarat d’interès nacional hagi de regular en un pla gradual el seu funcionament segons la intensitat de la pandèmia. És a dir, es requereix el disseny d’un marc operacional segons el risc de la pandèmia, facilitant així la seva adaptació a l’evolució.

Altres

articles