Els clústers d’esports d’Andorra i Espanya s’uneixen per millorar la competitivitat

Fòrum entre els clústers d’Esports d’Espanya i Andorra per teixir lligams

Impulsar la professionalització de la indústria de l’esport d’Espanya i Andorra, teixir una xarxa d’organitzacions empresarials de la indústria de l’esport i millorar la competitivitat del sector. Amb aquest primer objectiu han celebrat dues jornades de treball les organitzacions empresarials de l’esport més rellevants d’Espanya i Andorra.

El primer Foro de Clústeres del Deporte ha comptat amb la participació, entre d’altres, d’Indescat de Catalunya, Clúster de la Industria del Deporte Gallego, Andorra Esports Cluster, Aeda -Asociación de Empresarios del Deporte de Andalucía-, Clúster Deporte y Ocio de Extremadura, Aneta -Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo-, Anen -Asociación Nacional de Empresas Náuticas, Aeesdap -Asociación Española de Empresarios de Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas, Afydad -Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores de artículos deportivos-. 

Com ha explicat Rosario Pérez Alonso, Presidenta del Clúster d’Extremadura, “volem evolucionar el paper de les organitzacions empresarials vinculades a la cadena de valor de la Indústria d l’esport. Aquest fòrum pretén ser l’inici d’un nou marc de col·laboració entre les entitats d’Espanya i Andorra. Pretenem conèixer-nos entre nosaltres amb l’objectiu de cooperar per competir en un entorn que necessita cada cop respostes més professionals del sector.” 

Per la seva part, Gemma Riu de l’Andorra Esports Clúster, afirma que “és de cabdal importància unir-nos en xarxa més enllà de les nostres organitzacions i fronteres, per impulsar la competitivitat del sector i afrontar els nous reptes.”

El fòrum, que ha comptat amb el suport de la Junta de Extremadura, s’ha desenvolupat a El Anillo, el Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural situat a Càceres.

Altres

articles