Andorra Esports Clúster Manager

Gemma Riu

Economista amb 20 anys d’experiència i 6 anys com a primera executiva CEO d’una holding, amb 19 companyies multisectorials i una fundació, aconseguint expandir i rendibilitzar el grup, fruit del desenvolupament de nous negocis, la internacionalització i la reestructuració. Considerada líder pel grup, condueixo equips a la consecució de resultats. Destaco per l’alta capacitat de treball, la resiliència i la integritat, valors adquirits en la meva etapa com a nadadora, aconseguint ser 3ra d’Espanya.

Gemma Riu, Andorra Esports Clúster Manager

A la premsa