El clúster participa com a Network Partner del congrés organitzat pel Barça Innovation Hub