La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, juntament amb la mànager de l’Andorra Esports Clúster, Gemma Riu, han presentat aquesta tarda la guia d’aplicació pràctica que explica de manera detallada el Reglament de grans esdeveniments en el medi natural. L’acte, que s’ha celebrat a la sala de conferències de la seu del Mora Banc, ha comptat també amb la participació de la directora del departament de Medi Ambient, Sílvia Ferrer, la cap d’Unitat de Biodiversitat, Paisatge i Avaluació Ambiental, Maria Salas, i el director de l’organització de la travessa d’Encamp, Jordi Solé.

La guia pràctica s’ha concebut com un document de fàcil consulta i ha estat desenvolupat entre el Ministeri, l’Andorra Esports Clúster i Andorra Sostenible. El document detalla de manera didàctica i fàcil quins són els passos que ha de seguir l’organització que vulgui dur a terme grans esdeveniments en el medi natural, seguint així els preceptes marcats en el reglament aprovat el passat mes d’octubre. La documentació es distribuirà de forma digital entre els diferents sectors implicats.

Així, tal com ha explicat Ferrer, la guia pràctica recull els principals punts del reglament on s’estableix que qualsevol esdeveniment que aplegui més de 300 persones, comptant assistents i organitzadors, que se celebri al medi natural haurà de complir unes condicions específiques per minimitzar i corregir qualsevol impacte sobre l’entorn. El reglament desplega la Llei de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge i té impacte per aquells grans actes de caire esportiu, festiu, cultural o de qualsevol altre tipus que es desenvolupin en el medi natural i que el puguin afectar.

També recull l’obligació que caldrà disposar d’una direcció ambiental i restaurar les condicions de l’entorn natural una vegada finalitzat l’esdeveniment. Així també caldrà efectuar la recollida de residus, instal·lant contenidors de recollida selectiva de residus (paper, plàstic, vidre, rebuig) en diferents llocs del recorregut, com punts de control i d’avituallament, i a l’arribada i a la sortida. Caldrà també instal·lar serveis sanitaris, correctament dimensionats, als llocs de celebració de l’esdeveniment i en punts del recorregut on es prevegi concentració de persones i senyalitzar els itineraris i els llocs de celebració de l’esdeveniment utilitzant material reciclat o reciclable, evitant pintures i esprais i cintes que puguin ser desplaçades pel vent.

Per altra banda, i un cop finalitzat l’esdeveniment, caldrà retirar en un termini màxim de 48 hores tots els residus i deixalles, orgàniques i inorgàniques, que s’hagin generat durant el desenvolupament de l’esdeveniment, i en un termini màxim de 8 dies tota la senyalització de l’esdeveniment, així com els equipaments temporals instal·lats.