L’Andorra Esports Clúster, després de la presentació de l’informe sobre “Afectació del covid-19
al sector esportiu. Una aproximació a Andorra”, es va posar a disposició del sector, iniciant un
treball per estar a prop de les empreses, autònoms, pimes, i altres agents, recollint les seves
necessitats, inquietuds i reptes, les quals recull en aquest Pla de Reactivació del Sector. En
aquest sentit destaquem la proposta de la creació d’una Mesa Sectorial on es puguin debatre i
treballar juntament amb l’Administració, les mesures que es proposen des de l’Andorra Esports
Clúster en aquest Pla de Reactivació de l’Esport, i poder així oferir solucions i actuacions
concretes al sector per poder reprendre la seva activitat, treballar mesures de reactivació i
oferir el suport necessari adaptar-nos a la nova realitat, afrontant els reptes que suposa
la crisi del covid-19. L’Andorra Esports Clúster, després de la presentació de l’informe sobre “Afectació del covid-19
al sector esportiu. Una aproximació a Andorra”, es va posar a disposició del sector, iniciant un
treball per estar a prop de les empreses, autònoms, pimes, i altres agents, recollint les seves
necessitats, inquietuds i reptes, les quals recull en aquest Pla de Reactivació del Sector. 
Segons es desprèn del Pla de Reactivació del Sector de l’Esport, el clúster vol esdevenir l’entitat
de referència per a les empreses i agents, i també per a l’Administració, durant els propers
exercicis. Persegueix un triple objectiu a l’hora de reactivar el sector: el primer, impactar al país
i ajudar a un posicionament d’aquest com a país esportiu, saludable i sostenible; el segon,
impactar a l’economia i ajudar a transformar el sector de l’esport emprenent accions de valor
compartit que incrementin la competitivitat de la indústria esportiva, que avui representa el 8%
del PIB del país; i el tercer, impactar a les persones, fomentant la pràctica de l’exercici físic, des
dels nostres infants fins als nostres padrins, i que aquest sigui considerat com un “bé de primera
necessitat” i part imprescindible per a la millora de la salut física i mental de la població.
El pla detalla 6 projectes, a realitzar a partir del mes de maig, per l’assoliment dels tres objectius
comentats anteriorment, facilitar la reobertura i impulsar la reactivació del sector.

1. Creació d’una mesa sectorial per agilitzar una represa de l’activitat, confeccionant
protocols de referència pel sector i on debatre les mesures de reobertura i les
propostes de reactivació del sector amb el màxim de garanties. Per aquest motiu es
proposa la seva creació al Ministeri d’Esports i que l’acompanyin representants del
Ministeri de Turisme, juntament amb el Clúster i un assessor científic, que hagi
participat en la realització de la proposta del Pla de Desconfinament d’Andorra.

2. Projecte d’acompanyament a les empreses pel pròxim 2020 i 2021, per a incentivar-lesa emprendre accions d’adaptació a la nova realitat estar preparades per afrontar noves
onades de contagis que es poguessin produir, i que provoquessin confinaments
discontinus i aturades parcials de l’activitat. El clúster vol esdevenir el partner a l’altre
costat del telèfon a qui acudir.

3. Oferir un espai de comunicació pel sector, on es treballin les properes propostes a
traslladar a la mesa sectorial. És en aquest espai on hem recollit les propostes i
inquietuds dels esportistes, les instal·lacions esportives (des d’estacions d’esquí, fins a
centres comunals, gimnasos i altres espais esportius), el retail esportiu (botiguers i
fabricants) i el turisme esportiu (agències de viatges, hotelers, empreses de turisme
actiu, campus i activitats) que avui es traslladen al Ministeri d’Esports, i es proposa la
creació de la Mesa per a debatre-les.

4. Creació d’un grup de treball entre el sector hoteler i el sector esportiu per: a)emprendre accions conjuntes que ens ajudin a adaptar-nos a la nova situació, b) millorar l’oferta i garantir una experiència segura i c) buscar productes desestacionalitzats que aportin impuls econòmic i volum de negoci durant tot l’any.

5. Arrancada del projecte Andorra Saludable que vol millorar la salut de la nostra
ciutadania mitjançant el foment de la pràctica de l’exercici físic més enllà de les fases de
desconfinament, des dels infants fins als padrins, i aconseguir que l’exercici físic i els
seus productes associats rebin el tractament de béns de primera necessitat.


En aquest sentit, Gemma Riu, gerent del Clúster, ha destacat que “l’Andorra Esports Clúster ha
d’estar al costat de les empreses, pimes, autònoms i esportistes, per afrontar aquesta situació,
aportant solucions i accions concretes com les que planteja el Pla de Reactivació”
Per formar part del clúster, les empreses interessades es poden adreçar al correu electrònic,
info@andorraesportscluster.com.  

Article publicat en primer lloc a ArtdeViure.com