De la mateixa manera que ara fa gairebé tres anys el clúster d’innovació promogut des d’Actua, Actinn, es va privatitzar i va iniciar el seu camí en solitari, ara ha estat el torn de l’Andorra Esports Clúster (AEC) qui ha emprès el mateix camí amb l’objectiu d’aconseguir millorar la competitivitat de les empreses del sector esportiu del país.
Així ho van explicar ahir en la presentació del primer clúster d’esports privatitzat la directora d’Actua Empresa, Judit Hidalgo, i el president i la gerent de l’AEC, David Hidalgo i Gemma Riu. “El sector té massa crítica, projectes que creu que ha de resoldre com a reptes i que treballant junts té sentit que es creï un clúster organitzat”, va destacar la responsable d’Actua, que va precisar que, igual com es va fer amb Actinn, l’entitat tindrà “una participació molt activa, tant amb recursos com amb suport tècnic” amb el nou clúster, i que passat aquest període aleshores hi haurà “suport en projectes concrets que es puguin plantejar i que es consideri que puguin ser d’interès”.
Per la seva part, David Hidalgo, que va precisar que l’AEC arrenca amb vuit empreses però amb l’objectiu de poder sumar-hi “com més aviat” millor les gairebé 200 que formen el sector, va destacar que l’activitat d’aquest àmbit aporta de forma directa un 8% al producte interior brut (PIB), “un punt de partida important si es té en compte que a Catalunya aquest sector suposa el 2% del PIB”. Així, l’objectiu del clúster és treballar per poder incrementar aquest 8%.
I per fer-ho ja s’han definit els tres primers projectes que es tiraran endavant durant el 2020, que “són molt transversals, de manera que farà que totes les empreses del món de l’esport en puguin treure un benefici directe”, segons va destacar Hidalgo. La primera iniciativa, tal com va explicar Riu, està enfocada a “poder veure el perfil del nou consumidor esportiu per facilitar a les empreses l’estudi i que es pugui adaptar l’oferta a aquest nou perfil i ser així més competitius”. El segon projecte preveu la col·laboració entre el sector esportiu i l’hoteler de cara a poder oferir “una experiència única”, mentre que la tercera iniciativa persegueix “intentar desestacionalitzar la demanda” per, d’aquesta manera, si s’assoleix l’objectiu, “generar un volum de negoci important durant tot l’any natural no només per al sector esportiu sinó per a altres de l’economia”.
El secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, va voler ser en la presentació de l’Andorra Esports Clústers per mostrar el suport del ministeri, ja que  “és important tot el que tingui a veure amb iniciatives per fer créixer el món de l’esport”. A més, Ruiz va incidir en la importància d’“unificar el món privat, que les empreses vagin en una mateixa direcció i sumar esforços”, ja que es va mostrar convençut que el sector de l’esport anirà agafant cada vegada més pes i rellevància.
D’altra banda, pel que fa als altres dos clústers promoguts des d’Actua, educació i salut, Judit Hidalgo va destacar que s’hi segueix treballant perquè “són sectors prioritaris també a Andorra” si bé va advertir que “això no vol dir que s’hagin d’acabar privatitzant”.

Article publicat en primer lloc a Bon Dia