Escoltar i buscar sol·lucions

Trobades de Gimnasos i Federacions

El projecte

L’abril de 2022 es va organitzar la primera Trobada de Gimnasos i Federacions del país.

Es va oferir un cas d’èxit i es va desenvolupar una jornada de treball col·laboratiu per sector per tal de trobar mancances i donar suport a les necessitats.

Resultat

Fruit de la primera Trobada de Gimnasos i Federacions del país.

Es va organitzar una ruta entre els gimnasos del país per conèixer les instal·lacions i fer sinergies.

 

De les sinergies va sorgir la necessitat de professionalitzar el sector del fitness i amb la col·laboració del Ministeri d’Educació i l’EFPEM s’està treballant per donar solució a les demandes del sector, segons manifest elaborat conjuntament entre els gimnasos del país.

Reptes als que s'enfronten Gimnasos i Federacions


Gimnasos i centres esportius: els hi agradaria donar resposta amb l’ajuda del Clúster dels següents reptes

Gimnasos i centres esportius: els hi agradaria donar resposta amb l'ajuda del cluster dels següents reptes

Manifest dels Gimnasos

Resolució de l'EFPEM