Un esport i Turisme esportiu mediambientalment sostenible

Turisme sostenible

El projecte

Impulsarem projectes per aconseguir un esport i un turisme esportiu sostenible. En tots els projectes estratègic i transversal de negoci, i en la seva integració en l’estratègia empresarial. Treballarem per sensibilitzar els socis del clúster en la recerca de la triple rendibilitat (econòmica, social i mediambiental) en les seves empreses i en els projectes que durem a terme conjuntament.

La sostenibilitat social i mediambiental és l’ADN de tots els projectes que impulsa el Clúster; és una condició necessària però no suficient.

L'objectiu

  • Reduir l’impacte ambiental de les curses esportives en el medi natural
  • Promoure entre les participants de les curses comportaments respectuosos amb l’entorn
  • Reduir l’impacte ambiental dels esdeveniments esportius
  • Promoure el turisme esportiu sostenible

Quina tipología de valor aporta el projecte?

Valor Social

Divulgació de les bones pràctiques en els diferents agents d’interès de l’empresa (comunitat, treballadors, clients, medi ambient i governança corporativa) per millorar l’impacte social generat al llarg de la cadena de valor.

Col·laboració entre entitats del sector privat.

Col·laboració públic-privada.

Conscienciació i creació de visibilitat sobre el retorn econòmic, social i mediambiental.

Valor Mediambiental

Reducció de la petjada mediambiental generada pels residus i emissions.

Reducció de l’impacte mediambiental fruit d’una optimització del consum i dels recursos.

Conscienciació dels organitzadors de curses de la petjada i l’impacte generat a l’entorn, i facilitació d’una guia i eines correctores.

Conscienciació dels participants de la petjada generada, i facilitació d’eines i bones pràctiques correctores.

Valor Econòmic

Increment de la competitivitat empresarial a llarg termini fruit de la millora de satisfacció de les consumidores i de les treballadores, i dels altres agents d’interès com la comunitat i les institucions.

Millora el compromís dels treballadors, proveïdors i els clients (participants), i altres stakeholders.

Pràctiques operatives alineades amb la sostenibilitat corporativa.

Desenvolupament de models de negoci d’impacte que aporten valor a la demanda.

Increment de la competitivitat empresarial.

Contribució al ODS

Agents col·laboradors

Indescat

Osoning

Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat

Andorra Sostenible

Tots els agents de la cadena de valor d’esdeveniments esportius

Iniciatives de referència

Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat

Andorra Sostenible

Univeristat de Montpèlier

ODS Nacions Unides

Horitzó H23

Reptes 2021

  • Realitza un conveni marc de col·laboració amb el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat.
  • Realitzar un recull d’informació i guies sobre esdeveniments sostenibles, útils pels organitzadors.
  • Realitzar una guia pràctica dirigit als organitzadors de curses esportives en el medi natural.

Reglament de Grans Esdeveniments en el Medi Natural

A la premsa