Esport i un turisme esportiu mediambientalment sostenible

Promoure comportaments responsables amb l'entorn

Turisme sostenible

El projecte

Impulsarem projectes per aconseguir un esport i un turisme esportiu sosteniblesEn tots els projectes us convidarem a la reflexió sobre el valor compartit com a element estratègic i transversal de negoci, i en la seva integració en l’estratègia empresarial. Treballarem per sensibilitzar els socis del clúster en la recerca de la triple rendibilitat (econòmica, social i mediambiental) en les seves empreses i en els projectes que durem a terme conjuntament. 

La sostenibilitat social i mediambiental és l’ADN de tots els projectes que impulsa el Clúster; és una condició necessària però no suficient.

L'objectiu

  • Reduir l’impacte ambiental de les curses esportives en el medi natural
  • Promoure entre les participants de les curses comportaments respectuosos amb l’entorn
  • Reduir l’impacte ambiental dels esdeveniments esportius
  • Promoure el turisme esportiu sostenible

Quina tipología de valor aporta el projecte?

Valor Social

Divulgació de bones pràctiques en els diferents agents d’interès de l’empresa (comunitat, treballadores, clientes, medi ambient i governança corporativa) per millorar l’impacte social generat al llarg de la cadena de valor.

Col·laboració entre entitats del sector privat.

Col·laboració públic-privada.

Concienciació i creació de visibilitat sobre el retorn econòmic, social i mediambiental. 

Divulgació de coneixement

Valor Mediambiental

Reducció de la petjada mediambiental generada pels residus i emissions.

Reducció de l’impacte mediambiental fruit d’una optimització del consum i dels recursos. 

Concienciació del organitzadors de curses de la petjada i impacte generat a l’entorn,  i facilitació d’una guia i eines correctores.

Concienciació dels participants de la petjada generada,  i facilitació d’eines i bones pràctiques correctores. 

 

 

Valor Econòmic

Increment de la competitivitat empresarial a llarg termini fruit de la millora de satisfacció de les consumidores i de les  treballadores,  i dels altres agents d’interès com la comunitat i les institucions.

Millora en el compromís dels treballadors, proveïdors  i els clients (participants), i altres stakeholders. 

Pràctiques operatives alineades amb la sostenibilitat corporativa.

Desenvolupament de models de negoci d’impacte que apoten valor a la demanda.

Increment de la competitivitat emrpesarial.

Contribució al ODS

Agents col·laboradors

Indescat

Osoning

Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat

Andorra Sostenible

Tots els agents de la cadena de valor d’esdeveniments esportius

Iniciatives de referència

Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat

Andorra Sostenible

Universitat de Montpèlier

ODS Nacions Unides

Horitzó H23

Reptes 2021

  • Realitzar un conveni marc de col·laboració amb el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat.
  • Realitzar un recull d’informació i guies sobre esdeveniments sostenibles, útils per les organitzadores d’esdeveniments esportius.
  • Realitzar una guia pràctica dirigida a les organitzadores de curses esportives en el medi natural.